Důležité informace

Co byste měli vědět o diamantech? Důležitým souborem vlastností určujícím cenu diamantu je takzvané 4C - Cut, Color, Carat a Clarity.

4C

Každého zájemce o koupi diamantu bude jistě zajímat jak je stanovena částka, kterou bude muset za tento krásný nerost zaplatit, jinými slovy jaké parametry jsou ty určující pro stanovení ceny diamantu.

Základní parametry se nazývají "4C", toto označení je odvozeno od prvních písmen všech čtyř anglických názvů jednotlivých parametrů – carat, cut, color, clarity.

Stanovení uvedených parametrů je prováděno ve specializovaných gemologických zařízeních, kde jsou za pomoci laboratorních přístrojů za přesně stanovených podmínek tyto parametry zjištěny a kde jsou také, kromě těchto čtyř základních, hodnoceny i další podpůrné parametry pro přesnější stanovení ceny vybroušeného kamene.

A nyní již k jednotlivým „C“.

 • C – cut (brus):

  Kvalitně provedený brus je klíčový pro odhalení pravé krásy diamantu. Surový diamant je důležité ještě před případným dělením a broušením velmi pečlivě prostudovat a následně stanovit takový typ brusu, který odstraní maximum nečistot a nedokonalostí při minimálních ztrátách diamantové hmoty.

   

  Z diamantové hmoty lze při zachování výše uvedených kritérií vybrousit téměř jakýkoliv tvar.

  Tvar diamantů

  Nejčastěji jsou diamanty broušen do kruhového/ kulatého tvaru, nebo princes. Kulatý brus je známý pod pojmem „Briliantový brus“. Zde je důležité si uvědomit, že briliant je typ brusu a nikoliv surovina.

  Briliantový brus je přesně popsaný a spočítaný typ brusu. Je kulatý a v základní podobě má 57 vybroušených plošek – faset. V roce 1919 tento typ brusu spočítal ruský matematik Marcel Tolkowsky.

  Průměr rundisty

  Proporce byly ještě před nedávnem vnímány (a v mnoha laboratořích i dnes) pouze jako soubor číselných měření, který dopodrobna popisoval celý kámen pomocí délek a úhlů. Výsledné hodnoty byly následně porovnávány s tabulkovými hodnotami. Na základě tohoto porovnání byl stanoven stupeň kvality proporcí brusu.

  Krása diamantu závisí ve velké míře na kvalitě jeho vybroušení.

  Nejdůležitějšími hodnocenými parametry jsou:

  • brilance - hodnotí množství odraženého bílého světla z vybroušeného kamene
  • oheň - vyjadřuje spektrální barvy, do kterých se rozkládá světlo vycházející z vybroušeného kamene
  • jiskra - znamená stupeň hry barev při pohybu vybroušeným kamenem nebo při pohybu hlavy pozorovatele

   

  Symetrii brusu určují zejména pozice tabulky a kalety ve středu brusu, stejnoměrná velikost, pravidelnost a souměrnost faset, rundisty a kalety.

  Dalším velice důležitým faktorem je kvalita opracování. Při méně kvalitním opracování může dojít k tomu, že má diamant nerovný nebo spálený povrch faset, rýhy na fasetách, abraze na hranách, na povrchu viditelné linie srůstu původních krystalů, různá poškození hran, ploch nebo špičky (kalety) pavilonu.

  Nejkvalitněji provedený brus může mít efekt srdce a šípy.

  Diamant vybroušený ideálním brusem nejlepším možným způsobem kombinuje vliv jednotlivých parametrů na konečný vzhled kamene. Kámen je živý a jiskřivý, upoutá na první pohled.

  Vzor
  Vzhled
 • C – carat (váha):

  Pro stanovení hmotnosti diamantu je používána jednotka jeden metrický karát, který je mezinárodně označován zkratkou ct. Tato váhová jednotka je používána u většiny drahých kamenů.

  1ct = 200mg = 0,2g

  Stanovení hmotnosti je prováděno vážením s přesností na tisícinu karátu. Povolená odchylka měření je 0,001ct.

  Váha diamantů

  Vzhledem k přesně stanoveným parametrům briliantového brusu lze poměrně přesně určit váhu také změřením základních rozměrů briliantu, tj. průměru (min. ve dvou na sebe kolmých osách) a výšky. Odhadovaná hmotnost [ct] = (průměr rundisty)2 x výška x 0,0061.

  Brus

  Pro případ využití této metody k určení hmotnosti na základě rozměrů diamantu je používán tzv. úchylkoměr.

  Úchylkoměr

  Jednotka karát se začala používat již na středověkých tržištích. Zde bylo nutností stanovit měrnou váhovou jednotku pro obchodování s drahými kameny, resp. pro jejich vyvažování. K tomuto účelu se začaly používat semena svatojánského chleba. Tato semena mají tu vlastnost, že všechna váží stejně. Anglický název chlebovníku je carob, od tohoto slova vznikl název carat = karát. Důležité je nezaměňovat karát – ct jako váhovou jednotku s karátem - kt u zlata - označení ryzosti, poměru zlata ve slitině.

 • C – color (barva):

  Diamant se jako jediný drahý kámen v přírodě vyskytuje ve všech barevných modifikacích. Nejčastěji se přírodní diamant vyskytuje v odstínech bílé barvy, která „plynule“ přechází v tónech lehce do žluta. Na tyto základní barvy byla přijata mezinárodní stupnice barevných odstínů, která se značí písmeny latinské abecedy D-Z. Nejbělejší odstín je klasifikován písmenem D.

  Barva

  Barevnou specifikaci musí provádět zkušený profesionál pomocí sady vzorkových kamenů (Master stones) a jejich porovnáváním s hodnoceným kamenem. Musí být dodrženy standardní podmínky pozorování, např. normalizované světlo o 5000/5500 K (D55), a standardní postupy pro zařazení pozorovaného kamene do určité barevné třídy.

  Specifikace barvy

  Barvu lze určovat rovněž pomocí přístrojového vybavení. Jako příklad takového přístroje lze uvést Sarin Colibri.

  Sarin colibri

  I přes tuto možnost se stále používá „ruční“ metoda pomocí sady vzorkových kamenů.

  Mezinárodní barevné stupnice

  Jako jeden z pomocných parametrů, který obecně vzato, nemá u diamantu žádný praktický význam, je fluorescence.Vliv fluorescence na cenu diamantu se ale různí. Zatímco v Americe jsou lehce tónované diamanty s fluorescencí velmi vyhledávány a mají tedy o 5-10% vyšší hodnotu, než diamanty bez fluorescence, trh v Evropě je zcela opačný. Diamanty se silnou fluorescencí nalézají v Evropě jen málo obdivovatelů.

  Fluorescence diamantu

  Tento pomocný parametr se hodnotí pomocí UV záření a popisuje se výrazy žádná – slabá – střední – silná.

  UV záření  UV záření 2

  Barevné diamanty jsou známy pod obchodním názvem „fancycolors“ (fancy barvy, fantazijní barvy). Diamanty fancy barev jsou velmi vzácné a nesmírně drahé, obzvláště jsou-li barvy syté (cena stovky tisíc US dolarů za karát). Diamanty fancy barev, které mají čistotu a zřetelnou barvu, se popisují individuálně. Tyto kameny nejsou většinou obchodovány běžným způsobem, ale cestou aukcí.

  Z běžných diamantů jsou nejcennější zcela bezbarvé diamanty. V tomto ohledu jsou diamanty jediné drahokamy, u kterých se cení bezbarvost.

 • C – clarity (čistota):

  Čistota diamantu je dána množstvím v něm obsažených nečistot. Tyto nečistoty mohou být vnitřní a vnější. Vnitřní se nazývají inkluze (tmavý „uhlík", bílý „led", praskliny, atd.), které vznikly v jednotlivých fázích tvorby krystalu. Vnější (vrypy, nadbytečné facety, naturály, atd.), jež vznikly opracováním, nebo je nebylo možné opracováním odstranit. Na velikosti a rozložení těchto charakteristik závisí přiřazení příslušné třídy čistoty pozorovanému diamantu. Jako standard pro měřitelnost se používá lupa s desetinásobným zvětšením.

  MEZINÁRODNÍ STUPNICE ČISTOTY DIAMANTU:

  Mezinárodní stupnice čistoty diamantu

  LC (Loupe-Clean) nebo IF ( Internal Flawless):
  Diamant neobsahuje žádné vnitřní vady viditelné při 10-násobném zvětšení. Pro ověření této čistoty je vhodné použití binokulárního mikroskopu s osvětlením v temném poli.

  LC nebo IF

  VVS* (Very Very Small) (VVS 1, VVS 2):
  Diamanty obsahují velmi malé inkluze, velmi těžko objevitelné s použitím 10-násobně zvětšující lupy. Pro ověření této čistoty je vhodné použití binokulárního mikroskopu s osvětlením v temném poli.

  VVS

  VS* (Very Small) (VS 1,VS 2):
  Velmi malé inkluze, obtížně registrovatelné s použitím 10-násobné zvětšující lupy.

  VS VS 2

  SI* (Small Inclusions) ( SI 1, SI 2, SI 3):
  Malé inkluze snadno objevitelné kvalifikovaným pozorovatelem při použití 10-násobné zvětšující lupy. V některých případech mohou být inkluze viditelné pouhým okem.

  Sl

  PI (Pique):
  Inkluze zpravidla viditelné v broušeném kameni pouhým okem, které nemají negativní vliv na optické vlastnosti nebo soudržnost diamantu.

  Pl

  P II (Pique II):
  Inkluze snadno viditelné v broušeném kameni pouhým okem, mající vliv na optické vlastnosti nebo soudržnost diamantu.

  P III (Pique III): Rozsáhlé inkluze velmi snadno viditelné v broušeném kameni pouhým okem, ovlivňující optické vlastnosti i soudržnost diamantu.

TOPlist
NAVRCHOLU.cz